Nadzór i przeglądy

Zakres działania:

  • nadzór nad realizacją robót budowlanych w zakresie obiektów i sieci zewnętrznych sanitarnych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, układów odwodnienia dróg publicznych oraz terenów utwardzonych, gazowych w tym średniego i niskiego ciśnienia gazu,
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych w zakresie instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym lub przemysłowym: instalacje wodociągowe, instalacje grzewcze, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje gazowe, instalacje przeciwpożarowe
  • wykonywanie okresowych – rocznych, pięcioletnich przeglądów technicznych obiektów budowlanych (mieszkalnych, budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe)  z zakresu branży instalacji i sieci sanitarnych,

ul. Gdańska 18/14
10-254 Olsztyn